Tipărire
Categorie: Informații
Accesări: 1440
2021
Oferte de vânzare teren - 09.04.2021
Notificări preemptori - 09.04.2021
 
2019
Anunț concurs ocupare funcție publică de conducere Secretar general UAT Comuna Suceveni - 01.11.2019
2018
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare - 13.04.2018
Listele preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință - 12.04.2018
Oferte de vânzare - 12.04.2018 -Comunicare de acceptare - 29.03.2018
Ofertă de vânzare teren - 28.03.2018
Listele preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preeempțiune asupra ofertei de nzare în ordinea rangului de preferință - 28.03.2018
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare - 22.03.2018
Listele preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință - 22.03.2018
Oferte de vânzare teren - 21.03.2018
Comunicări de acceptare a ofertei de vânzare - 12.03.2018
Liste preemptori în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință - 09.03.2018
Oferte de vânzare teren - 09.03.2018
Comunicări de acceptare a ofertei de vânzare - 05.03.2018
Listele preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință - 02.03.2018 
Oferte de vânzare teren - 02.03.2018
Liste preemptori în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință - 29.01.2018 
Oferte de vânzare teren - 29.01.2018
Liste preemptori în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință - 15.01.2018
Oferte de vânzare teren - 15.01.2018
Comunicări de acceptare a ofertei de vânzare - 08.01.2018 
2017
Oferte de vânzare teren 21.12.2017
Lista preemptori 19.12.2017
Oferte de vânzare teren 19.12.2017
Comunicări de acceptare a ofertei de vânzare - 01.11.2017
Listele preemptorilor în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertei de vânzare în ordinea rangului de preferință - 26.10.2017 
Cereri pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului și Oferte de vânzare teren - 26.10.2017
Comunicare de acceptare a ofertelor de vânzare - 19.10.2017
Liste preemptori în vederea exercitării dreptului de preempțiune asupra ofertelor de vânzare în ordinea rangului de preferință - 18.10.2017 
Cereri pentru afișarea ofertei + Oferte de vânzare teren - 18.10.2017
Cereri pentru afișarea ofertei + Oferte de vânzare teren - 11.10.2017
Cereri pentru afișarea ofertei + Oferte de vânzare teren - 05.10.2017
Comunicare de acceptare a ofertei de vânzare nr. 125/30.05.2017
Ofertă de vânzare teren nr. 112/29.05.2017
Liste preemtori, oferte vânzare și acceptare oferte teren - 31.01.2017 
2016
Liste preemtori si oferte vanzare teren - Dudu Georgeta si Mitrofan Gheorghe - 14.12.2016
Ofertă de vânzare teren - 09.05.2016
Lista preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare in ordinea rangului de preferinta - 59/18.04.2016 
Oferte de vanzare teren - 08.01.2016
Lista preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare in ordinea rangului de preferinta - 08.01.2016
2015
Anunț de licitație publică pentru pășunea comunală 30.03.2015
Sedinte ordinare si extraordinare ale Consiliului Local Suceveni
Oferte vanzari terenuri 31.08.2015
Lista preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemtiune asupra ofertei de vanzare in ordinea rangului de preferinta - 01.09.2015
Oferta de vanzare teren - Banaga Ilie - 02.09.2015
Comunicare de acceptare a ofertei de vanzare - Druica Gheorghe - 10.09.2015
Cereri pentru afișarea ofertei de vânzare a terenului - Tudorache Daniel - 06.10.2015
2014
Oferta de vanzare teren - nr. 31/11.07.2014
Anunț organizare concurs pentru ocuparea postului vacant de bibliotecar